ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรรพวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมนาคราช