สืบศิลป์กระทงไทย อนุรักษ์ไว้วัฒนธรรม(การประกวดกระทง)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมสืบศิลป์กระทงไทย อนุรักษ์ไว้วัฒนธรรม(การประกวดกระทง) ณ สวาทยานนท์ คอมเพล็กซ์
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่