อบรมส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์โดยสื่อ speexx

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป นางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการงานบุคคลและงบประมาณ และตัวแทนครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์โดยสื่อ speexx ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 (COM5) อาคาร 5 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/LGFpXaMz5j93Gn1h9