“อภิวันท์ กตัญญุตา บูชาครู” ครูสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดงาน

“อภิวันท์ กตัญญุตา บูชาครู” งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 คุณครูสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/2jDZ3aaUTZjSbE2g7