แนะแนวสัญจรโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะนำโรงเรียนและแผนการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม