แสดงความยินดีกับผอ.สมชาย ทองสุทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษ์วิทยา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่