โครงการปลูกป่าชายเลนตามรอยพ่อ

โครงการปลูกป่าชายเลนตามรอยพ่อ

 

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
ครูเพ็ญนภา อรัญสารและครูคมกฤช นาถ้ำเพชร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนตามรอยพ่อ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพ
ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ คลิกที่นี่