โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม)ม.5

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

นายเกษมสันต์ อินพรม หัวหน้างานวิชาการและหลักสูตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เป็นผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์และห้องโสตทัศนศึกษา

รับชมภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/uxiqm1BdRXzv8SxQA