นักเรียนเข้ารับการให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย การข้ามทางม้าลาย ตามโครงการครู 5 นาที

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูที่เกี่ยวข้องต้อนรับ พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ และ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ฯทนท.หน.จร.ฯ ที่ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย การข้ามทางม้าลาย ตามโครงการครู 5 นาที ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์