เดือน: กันยายน 2021

วีดีโอบรรยากาศ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 สหวิทยาเขตป้อมปราการ

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 สหวิทยาเขตป้อมปราการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

  • EP.1 พิธีแสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 16 ท่าน
    https://youtu.be/hUHA_LxuA5k
  • EP.2 คณะผู้บริหารโรงเรียน กล่าวมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
    https://youtu.be/PFyXhvY3_uk

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ ๒ รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ประกาศผลที่ลิงค์นี้
https://1drv.ms/b/s!Arz0UfirHJVYuif4ZHdkzvxdYAPi

ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 เข้ารับโล่เกียรติยศแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการสหวิทยาเขตป้อมปราการ

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
นางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ นำ ครูเรณุกา วุฒิสาร และ ครูพวงเพชร ทิฆะชน ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 เข้ารับโล่เกียรติยศแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการสหวิทยาเขตป้อมปราการ ณ หอประชุม โรงเรียนวัดทรงธรรม

รับมอบ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ จากกองเรือทุ่นระเบิด กรมอู่ทหารเรือ สมุทรปราการ

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียน ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รับมอบ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ จากกองเรือทุ่นระเบิด กรมอู่ทหารเรือ สมุทรปราการ