กลุ่มบริหารทั่วไป

นายประเสริฐ สำเภารอด
รองผู้อำนวยการบริหารงานบริหารทั่วไป