Select Page

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ...ขอแจ้งการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการซ่อมท่อประปาบริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก ทำให้น้ำประปาไม่ไหล ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก จึงประกาศหยุดเรียนเเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเงิน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ช่องทางการเรียนออนไลน์ของ สพฐ.  Click
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครชุมนุน  Click
สมัครชุมนุม ปี 2563 รอบ 2   Click

 


 

แผนการเรียนเตรียมสู่อาชีพ

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
เลขที่ 168 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  10290
เบอร์โทร :02-425-0550  แฟกซ์ :02-425-8135, 02-425-8547
Webmaster @ Sansanee

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรพจน์ สิงหราช

ดาวน์โหลดเอกสาร

Pomnaka Chanel

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook โรงเรียน


ม.ราชภัฏสวนสุนันทา