โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ในโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” บริการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และโรงเรียนมัธยมวัดใหม่ พิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต้อนรับ นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

หน้าแรก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมของเรา