โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ผู้อำนวยการแนะนำตัวกับครอบครัวสวาทยานนท์ ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์เปิด-ปิดโรงเรียนใน-นอกระบบทุกสังกัด สป. ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่สอง ในโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระดับชั้น ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 ฉีดวัคซีน Pfizer ในโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ในโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

หน้าแรก

Title of the document โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

กิจกรรมของเรา