ข้อมูลครูประจำชั้นและไลน์ห้องเรียน นักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นี้ แอดเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนของตนเองให้เรียบร้อย (นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มนักเรียน และผู้ปกครองแอดเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครอง)