โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ >>> คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม <<<