SansaneeAdmin

 การรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ดำเนินการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

#งานรับนักเรียน

#งานประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รับชมภาพและดาวน์โหลดภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/GeVUBdi1ApgCXySj7

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

#กลุ่มบริหารวิชาการ

#งานประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/QW1i9hnvw4XjmxCE6

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1

Elementor #6882

วันประดู่ลาช่อ รุ่น 42

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดกิจกรรม”วันประดู่ลาช่อ รุ่น 42″ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ และ หอประชุมสวาทยานนท์

รับชมภาพและดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/hqtMuU7zL1yR25NDA

โดย #งานถ่ายภาพ#งานประชาสัมพันธ์#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์