SansaneeAdmin

ค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2565

วันพุธที่ 16 และ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จัดกิจกรรมค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์(ม.4/2 ม.5/2 และ ม.6/2) ณ นายโจ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/fa9aZriNkiEBcEUr9

ศึกษาดูงานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3 (แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์) ศึกษาดูงานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นำโดยนายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ข้าราชครูที่โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้แก่ 1)ครูธวัชชัย โรจนาวัลย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2)ครูประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

วงโยธวาทิตโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมขบวนแห่ผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2565

วงโยธวาทิตโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมขบวนแห่ผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2565 อำนวยการฝึกซ้อมโดยผู้อำนวยการกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และมีครูวีรพล สิงห์โตทอง ควบคุมวง

ได้อันดับที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท บุคคลชาย

นายกองเงิน เชื่อมทอง ชั้น ม.6/1

ทำผลงาน ได้อันดับที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท บุคคลชาย ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2565 จัดโดย กรมพลศึกษา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

“อภิวันท์ กตัญญุตา บูชาครู” ครูสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดงาน

“อภิวันท์ กตัญญุตา บูชาครู” งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 คุณครูสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/2jDZ3aaUTZjSbE2g7