uncategorized

ขั้นตอนการมอบตัว และรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รับใบสมัครได้ ที่ป้อมยาม (บริเวณหน้าโรงเรียน) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเอง โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง

ข้อมูล : งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.02-425-0550 ต่อ 124, 126

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1

Elementor #6882