SansaneeAdmin

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครูอานนท์ พุ่มเรือง หัวหน้างาน To Be Number โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำนักเรียนเข้าประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567 งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฏาคม 2567

ณ อาคาร 4 ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รับมอบสัญลักษณ์รับรองผลการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ “โครงการสุขาดี มีความสุข”

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและผู้แทนครู รับมอบสัญลักษณ์รับรองผลการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ “โครงการสุขาดี มีความสุข” จากการประเมินรายงานและติดตามตรวจสอบจากสภาพจริง โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นผู้มอบ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและนางสาวพนารินทร์ มุ่งมาตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วัดพระสมุทรเจดีย์และวัดใหญ่บางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา (ผู้พิพากษาสมทบสัญจร)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และป้องกันการกระทำผิดในเด็กและเยาวชน (รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา (ผู้พิพากษาสมทบสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

การอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับคณะครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมสวาทยานนท์และห้องโฮมรูม

พิธีประดับเข็มนาคราช นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดพิธีประดับเข็มนาคราช ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ณ สวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สวาทยานนท์คอมเพล็กซ์