วันที่ 10-14 มีนาคม 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ได้ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์และประชุมหารือทิศทางการพัฒนาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ในอนาคตอันใกล้….ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม