วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์นำโดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโรงเรียนในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้….คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด