วันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทีมงานบริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะติดตามการพัฒนารูปแบบ PLC ณ ห้องเพชรนาคราช…ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้กำหนดให้มีการติดตามสถานศึกษาในสังกัดตามยโยบายการปฏิรูปการศึกษาและตามกลยุทธ์จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการใช้กระบวนการ PLC ของสถานศึกษาในสังกัดสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม