วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ได้จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ หอประประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม