วันที่ 3 เมษายน 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแต่โบราณกาล โดยเชิญอดีตผู้บริหาร และครูของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ที่เกษียณไปแล้ว มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย…..คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม