คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนเพชรพิทยาคม ในวันที่ 5-7 มกราคม 2560 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและจัดบริบทต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เหมาะกับการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนป้อมนาคราชสืบต่อไป…..คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม