วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้รับความร่วมมือจาก นาวาเอกอัชฌบูรณ์ เซ็นพานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ให้จัดกิจกรรมในโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน และในช่วงบ่ายได้ร่วมปลูกป่า ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม