วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตยยิ่งขึ้น….คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม