วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560 ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์เป็นครูกันรวมทั้งยังแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์พึงมีต่อครูอีกทางหนึ่งด้วย….คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม