กรรมการเครือข่ายประเมินฯ 60

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ติดตามและประเมินผลโครงการ 5 โครงการ โดยผู้อำนวยการจากรร.ในกลุ่มสหวิทยาเขต จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ วันที่ 9 สิงหาคม 2560…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรร