การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ครั้งที่ 9/2563 โดยมีคุณพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนาคราช

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่