การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.สป.

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ต้อนรับ ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pomnakarachschool&set=a.1119496998829922