การประเมินการดำเนินงานและตรวจสอบภายในตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้ารับการประเมินการดำเนินงานและตรวจสอบภายในตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”

โดย ดร.วัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจเยี่ยม พร้อมคณะ

ณ ห้องประชุมนาคราช