การรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ดำเนินการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564โดยมี นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ กล่าวต้อนรับ ทักทายและชี้แจงผู้ปกครองโดยวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ระดับชั้น ม.1 ช่วงเช้า ห้องสอบที่ 1 – ห้องสอบที่ 9 และช่วงบ่าย ห้องสอบที่ 10 – ห้องสอบที่ 17วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 ระดับชั้น ม.4 ช่วงเช้า ม.4/1 – ม.4/4 และช่วงบ่าย ม.4/5 – ม.4/10ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ >>>https://photos.app.goo.gl/vrApYXhM3Tuqh8rT6