การศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน

วันที่ 13 กันยายน 2561 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการจัดนิทรรศการและนำเสนอหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ ในงาน “นิทรรศการสมุทรปราการก้าวหน้าเชื่อมโยงการศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน” จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ครัวบุญเลิศ จ.สมุทรปราการ

ผลปรากฎว่า โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไปทำการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม