การอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับคณะครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์