การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยในปีนี้มีการปรับรูปแบบเป็นการเลือกตั้งแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์