กิจกรรมที่ผ่านมา

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/133.jpg” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/1bEKrbYMW3LpvFu7A” url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_text=”งานเกษียณอายุราชการ”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/111.jpg” title_text=”อบรบเสวนาเชิงปฏิบัติการ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/24CsZcsGZ9LNCEjr6″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/wa.jpg” title_text=”เข้าค่ายม.1″ show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/Wki9q97yQ7VbAYBNA” url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/dsss.jpg” title_text=”สถาบันขงจี์อ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/PKQB3PRY5RoR1USe7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/eww.jpg” title_text=”ประชุมครูประจำเดือน” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/9yBURtZqGxAPd6ff6″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/dssa.jpg” title_text=”พิธีไหว้ครู” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/G8uniYt2Z9sECmAL8″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/sss.jpg” title_text=”รดน้ำดำหัวคุณวิชัย สวาทยานนท์” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/BqYwGhxBhNExSJmc7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/trr.jpg” title_text=”MOU” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/6UGAGG9DiSo9gnZs5″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/asq.jpg” title_text=”วันสถาปนาโรงเรียน” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/2j7WRqAQTymDuYtW6″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/sqwq.jpg” title_text=”สหวิทยาเขตป้อมปราการฯ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/UuT7xTF48iyzwZKf8″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/54.jpg” title_text=”คริสต์มาส” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/oxFoMGVSJbBw1hDZ9″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/122.jpg” title_text=”อภิวันท์กตัญญุตา” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/HCnD9sPCZ5CqXj1y9″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/qww.jpg” title_text=”กิจกรรมวันแม่ ที่ว่าการอำเภอ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/djTLpiyyUfvGYJMbA” url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/432.jpg” title_text=”หล่อเทียนพรรษา” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/xNj3GKtZQ8y51qxS7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/2qq.jpg” title_text=”โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/xMcB3UPuGK1kQyLr6″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/sa.jpg” title_text=”ประชุมผู้ปกครอง” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/c8idEz7viA2eTpT36″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/dsaa.jpg” title_text=”มอบตัวม.1″ show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/LNAYVNrqM9eGoMSv5″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/dssss.jpg” title_text=”คืนขวัญวันฟ้าขาว” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/JaH6p7kh2t3k2oXF9″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/ads.jpg” title_text=”อบรมผู้นำนักเรียน” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/E2yXJKAyVEJfHpLw9″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/aw.jpg” title_text=”บริจาคเลือด” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/21Vc8kky7dv7b8Yu9″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/asqw.jpg” title_text=”Bike For Dad” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/FKLdiRNdVPNmHm3g8″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/43.jpg” title_text=”กีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/gWBv8WnXp21GXSjcA” url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/qs.jpg” title_text=”เบิกฟ้าอาเซียน” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/mXqGLK2iiJtGfM6L7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/ew.jpg” title_text=”พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/LZTWTvS6AfsvAhydA” url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/aass.jpg” title_text=”บริจาคโลหิต” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/WZYxkbeEnK9WfkYB7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/sqw.jpg” title_text=”ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/SzDom92xxzNrUaG16″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/fdd.jpg” title_text=”124 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/szN87ms5d2tNoe3A8″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/หด.jpg” title_text=”ติดตามตรวจสอบประเมินภายใน” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/6Rn5BDkaio1QZ4nx6″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/ssa.jpg” title_text=”ตรุษจีน” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/gFopQGSAooTDvi3W7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/ges.jpg” title_text=”ฝึกอาชีพ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/fK6JeRjUMHKpCYXD7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/wqa.jpg” title_text=”วันพ่อแห่งชาติ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/8YfA3hWi11cqpv737″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/4332.jpg” title_text=”สัปดาห์วิทยาศาสตร์” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/hLeZFq9J2D1tRUss7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/dss.jpg” title_text=”ตกแต่งและแห่เทียนพรรษา” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/Yv8UrbWoQRbcUiNVA” url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/er.jpg” title_text=”วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/2EHmi1e4u8WVDVtV9″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/wee.jpg” title_text=”พิธีสวมปลอกแขนและประดับเข็ม” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/RMAFCtWpnyCSpCGX7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/eaa.jpg” title_text=”นายกพบเพื่อนครู” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/H8NUGbSekDKgs63a6″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/asss.jpg” title_text=”ปัจฉิมนิเทศ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/VG49KwQY7JANQ1Vf9″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/asssq.jpg” title_text=”กีฬามิตรภาพ” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/KvKyZiSXzkkyDUzHA” url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/adw.jpg” title_text=”ต้อนรับครูใหม่” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/rVQJKteyGsfkPFHD7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://pomnaka.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/aswq.jpg” title_text=”DayCamp” show_in_lightbox=”off” url=”https://goo.gl/photos/WWzTWbxHR7JF7FRU7″ url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]