กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมสวาทยานนท์และห้องโฮมรูม