กิจกรรมอำลาครูย้ายกลับภูมิลำเนา

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564กิจกรรมอำลาครูย้ายกลับภูมิลำเนาครูสิรินทรา บุญประโคม ครูกลุ่มสาระการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายกลับภูมิลำเนาจังหวัดเลยครูอำพร พลเพ็ง ครูกลุ่มสาระการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายกลับภูมิลำเนาจังหวัดชลบุรี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์