กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวศิรินันท์ จรตระการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครูและนักเรียน ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ และวัดใหญ่บางปลากด
รับชมภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/xeGVWDgxbTQaAx9W6