“เรื่องเล่าจากรุ่นพี่..สู่รั้วมหาวิทยาลัย”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำโดย คุณครูอานนท์ พุ่มเรือง หัวหน้าระดับ และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรม “เรื่องเล่าจากรุ่นพี่..สู่รั้วมหาวิทยาลัย”

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน

โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ในสาขาและคณะที่หลากหลาย

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียน