กีฬาสหวิทยาเขต2560

นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ ครั้งที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนนท์ ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ฝ่ายมัธยม โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560