ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบแอลกอฮอล์แบบพกพา

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบแอลกอฮอล์แบบพกพาเพื่อไว้สำหรับล้างมือทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์