ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1

ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์