ค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ แผนการเรียนเตรียมอาหารและบริการ

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมอาหารและการบริการ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ (RHS – REGENT CHA-AM HOSPITALITY SCHOOL) จ.เพชรบุรีดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/NgCouFt73FfK6NuaA