ค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ แผนการเรียนเตรียมช่างอุตสาหกรรม

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรม ค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 “การตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง” ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>> https://photos.app.goo.gl/budGzG9VgmL7GqJn7