ค่าย พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนห้องพิเศษและนักเรียนตามแผนการเรียนมุ่งสู่อาชีพ

กิจกรรมค่าย พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนห้องพิเศษและนักเรียนตามแผนการเรียนมุ่งสู่อาชีพ

ค่ายมุ่งหน้า คว้าฝัน (แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ วันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ.2566 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส,และบ้านป่าริมเขื่อน อำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก