งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาษาต่างประเทศที่ 2

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาต่างประเทศที่ 2) ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/fn1Pwxo67bgifdnN6