ตรวจ ATK นักเรียน Onsite กลุ่ม A ,B และ AB

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ดำเนินการตรวจ ATK นักเรียน จากการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site นักเรียนกลุ่ม A , B และ AB ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์