ตรวจ ATK นักเรียน ONSITE กลุ่ม A,BและAB ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจ ATK นักเรียน จากการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site นักเรียนกลุ่ม A , B และ AB ครั้งที่ 2 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์