ตรวจ ATK นักเรียน ONSITE กลุ่ม A,B,AB

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจ ATK นักเรียน กลุ่ม A , B และ AB จากการกลับมาเปิดเรียนในรูปแบบ On Site อีกครั้งของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์